Bli klar til oppkjøring

08 februar 2022
Maria Laugesen

editorial

Veien til førerkortet inkluderer både din egen øvelseskjøring, men også hjelp fra en trafikkskole. Det kan variere hvor lang tid det tar avhengig av din alder og dine evner som fører, som er med til å avgjøre hvor mange kjøretimer du må ha.

Dette må du kunne før oppkjøringen

Oppkjøringen er den avsluttende prøven du må gjennom når du skal ha førerkortet. Underveis må du bestå en teoriprøve som altså tester din teoretiske viten om hvordan du skal ferdes i trafikken, hvilke regler som gjelder, hva de forskjellige veiskilt indikerer osv. Til oppkjøringen blir du da testet i dine praktiske ferdigheter som fører, samtidig med at du må ha styr på din tekniske og teoretiske viten om bil og trafikk.

Til oppkjøringen vil de derfor blant annet se på om du kjører sikkert, om du er oppmerksom på andre trafikanter, om du følger hastigheten og veiens forløp på en fornuftig måte, og om du generelt virker rolig og selvsikker. Alle elementer som er avgjørende for at du kan ferdes selvstendig i trafikken på en trygg måte for deg selv og andre trafikanter.

Trafikkskole

Trafikkskolen hjelper deg på vei

Øvelseskjøringen er en viktig del av treningen din fordi du kan få masse erfaring som fører. Derfor anbefales det at du bruker masse tid på å kjøre med en erfaren fører som kan gi deg tips og råd, og så du kan bli en sikker fører.

Men det er også en veldig god idé å bruke trafikkskolen til noen kjøretimer, fordi det her er profesjonelle som kan hjelpe deg med dine ferdigheter. Når du skal finne en trafikkskole i Haram bør du derfor velge en mer erfarne og kompetente undervisere, som både kan hjelpe deg med den teoretiske og praktiske delen, og som sørger for at du kjenner deg trygg og komfortabel i trafikken.

Flere nyheter