FDV – Viktigheten av ordentlig forvaltning, drift og vedlikehold i din bedrift

12 juni 2023
Eivind Øi

Som bedriftsleder vet du sannsynligvis hvor viktig det er å ha kontroll på alle aspekter ved din bedrift. Fra finanser, produksjon og personal, til markedsføring, salg og kundetilfredshet. Men det er et viktig område som ofte blir oversett, eller glemt, og det er forvaltning, drift og vedlikehold. Denne artikkelen vil utforske begrepet FDV og hvorfor det er viktig for din bedrift.

Hva er FDV og hva er dens betydning?

FDV er en forkortelse for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Denne prosessen refererer til en systematisk og organisert tilnærming for håndtering av bygninger, utstyr, og andre aktiver som benyttes daglig av en bedrift. FDV sikrer at bedriftens eiendeler er i forskriftsmessig stand, optimalisert for høy ytelse, og i samsvar med lover og forskrifter, og dermed sikrer at bedriften holder seg konkurransedyktig.

På enkelte virksomheter kan det være mer fokus på enkeltpunkter i FDV-prosessen. For eksempel kan en bygningseier konsentrere seg om korrekt realisering av vedlikeholdet og sikre at bygningen alltid er sikker og i god stand. På samme måte kan en stor maskinprodusent fokusere på prosesser som sikrer forvaltning av komponenter og deler for å sikre at utstyret alltid opererer med maksimal effektivitet. Uavhengig av virksomhetens bransje, er det viktig at FDV-prosessen implementeres for å opprettholde produktiviteten og sørge for at virksomheten kan møte sine krav og behov med optimal effektivitet.

FDV

Hvordan FDV påvirker din bedrifts bærekraft og økonomi

Når bedriftenes utstyr og bygninger forvaltes godt, driftes og vedlikeholdes på rett måte vil de kunne brukes mer effektivt. Dette kan redusere avfall og utslipp som kan føre til bedre bærekraft og miljøresultater. Videre vil god forvaltning av ressurser og riktig drift og vedlikehold forhindre driftsstans, representerer dyrebar tid og ressurser og øker produktiviteten.

Når virksomheter har en aktiv FDV-prosess, vil de også kunne bruke dataet som samles inn for å forbedre prosesser og ta velinformerte beslutninger. Data om utstyrsytelse, behov for vedlikehold, og andre nøkkelstatistikker kan brukes til å forutsi når utstyr vil trenge utskiftning ettersom de eldes, og utstyret kan erstattes på en strategisk måte, redusere kostnadene for vedlikehold og drift.

Hvordan implementere FDV i virksomheten din

For å implementere en FDV-prosess i virksomheten din er det viktig å først forstå hvordan prosessen kan legges opp. En god FDV-modell bør fokusere på å bygge en kultur i organisasjonen hvor ansatte kan bidra til å passe på aktivitetene de arbeider med, som vil sikre at du har folk som kan rapportere om potensielle problemer med en gang. Som en del av denne prosessen, bør det også være klare forsikringer om ledelsens forpliktelse til å støtte prosessen, og å investere i de nødvendige ressursene.

En viktig del av FDV-prosessen er å samarbeide med leverandører og service bedrifter for å sikre at utstyr og vinduer er i god stand og optimalisert for maksimal produktivitet. Det bør også være en robust plan for vedlikehold, regelmessig servicedokumentasjon og rapportering, slik at nøkkelmålinger kan overvåkes og analyseres.

God forvaltning, drift og vedlikehold er avgjørende for å opprettholde høy produktivitet i virksomheten og økonomisk suksess. En veldefinert FDV-strategi vil også bidra til å forbedre bærekraft og miljøvennlighet, redusere kostnadene og forhindre kostbare driftsstans. Ved å implementere en robust FDV-strategi og kultur i organisasjonen din, vil du kunne sikre at produktene og tjenestene dine er optimalisert for høy ytelse. 

Flere nyheter