Så viktig er søppelsortering

17 mars 2022
Johanne Larsen

editorial

Søppelsortering i søppelkasser og containere er noe som de fleste har fått øynene opp for, og blitt mer bevisste omkring. Men hvorfor sorterer vi egentlig søppel, og kan det gi en litt grønnere hverdag? Hvorfor skal man bruke en container? Det skal vi se litt nærmere på her. 

En litt grønnere hverdag? 

Det er mange måter man kan få en litt grønnere hverdag på. Det er mange veier til målet, men et godt sted å start som er overskuelig for de fleste husholdninger, er å sortere søppelet – på jobben eller hjemme. Det er lurt å ha flere forskjellige søppelkasser eller poser, så man enkelt kan se hva slags avfall som skal hvor. 

Det er kanskje enklest bare å putte alt som skal kastes i samme søppelkasse, men det er ikke det beste for miljøet. Derfor er det viktig at du lærer å skille mellom ulike typer avfall, og sørger for å kaste glass der glass skal kastes, papir der papir og papp skal kastes, og plast for seg selv. Da blir det enklere for industrien som skal ta seg av avfallet videre i prosessen – når det kommer til gjenvinning. Derfor er det viktig at vi sorterer alt der det skal – det begynner hjemme hos deg. 

Mange bruksområder for container 

container

Det er i takt med at vi er blitt mer opptatt av søppelsortering og resirkulering, også blitt sånn at gjenvinningsindustrien er blitt et utrolig stort område. Container tilter og andre smarte maskiner som bidrar til gjenvinningsprosessen, blir dermed mer og mer utbredt, i takt med at vi sorterer mer og mer søppel og sender ting til resirkulering.

Du har for eksempel helt sikkert sett containere til brukte klær – eller glassflasker. Dette er ting som resirkuleres eller sendes til gjenvinning, og derfor blir bruksområdet for containere og annet utstyr til gjenvinning mye større. 

Flere nyheter