Håret vårt er en viktig del av personligheten

07 oktober 2019
Mathias Bjelland
Håret vårt er en viktig del av personligheten

Levekårene våre er bedret

Dagens moderne samfunn er hyperutviklet sammenliknet med samfunn opp igjennom historien. For første gang noensinne lever vi nordmenn i et samfunn hvor de aller fleste har alt de måtte trenge. Det er riktignok ikke alle som har akkurat den jobben eller inntekten de aller helst skulle ha hatt, men i det store og det hele så har vi veldig lite problemer den dag i dag.

Slik har det ikke alltid vært. Vi skal ikke mer enn noen hundre år tilbake i tid før vi finner en sosialsituasjon hvor mennesker hadde det veldig mye verre enn hva forholdet er nå. Nordmenn døde av alt fra infeksjoner til sult. De aller fleste mennesker hadde dårlige levekår, og for de som var uheldige og ble syke, så fantes det ofte ingen kur. Derfor er for eksempel hårtap som vi opplever i dag ganske simpelt å regne. 

En kur mot hårtap

I 2019 har vi en kur for alt. Det finnes fremdeles mennesker som dør i ung alder av uventede sykdommer, men dette er nå spesielle tilfeller og ikke lenger normen. I dag er det ikke bare sykdommer og helseplager vi kan kurrere, vi har til og med kommet opp med en kur for hårtap!

Hårtap er noe mange menn sliter med, særlig når 30 årsdagen er passert. Det stemmer at hårtap veldig ofte er noe som begynner å melde seg hos en mann når denne mannen er rundt 30 år gammel. Mange mener at du kan føle deg ganske trygg dersom håret fremdeles er på toppen av hodet når 30 år er passert, men sannheten er at dette bare stemmer sånn delvis.

Man kan ofte se hint om at håret tynner seg ut, men dette gjelder ikke alle situasjoner. Håret kan tynnes ut for hvem som helst, både menn og kvinner. Derfor er det ekstra godt å vite at vi nå lever i et samfunn som er i stand til å utvikle produkter som tar vare på utseendet så vel som helsen.

Flere nyheter